Dziedziny

Dziedziny kancelaria Mikołów

Preferowanym zakresem świadczonej przez radców prawnych pomocy prawnej w ramach Kancelarii jest:

Zespół Kancelarii oferuje zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, sądami polubownymi, jak również przed organami administracji publicznej w zakresie wszelkich prowadzonych przez siebie spraw.

Prawo zamówień publicznych:

Prawo cywilne:

Prawo pracy:

Prawo spółek:

Regulacje prawne związane z obrotem nieruchomościami:

Prawa na dobrach niematerialnych:

Prawo turystyczne:

Umowy w obrocie gospodarczym: