Intellectual Property Rights

Intellectual Property Right


Zespół Kancelarii szczególną uwagę przywiązuje do zagadnień związanych z prawami na dobrach niematerialnych. Posiadamy doświadczenie w doradzaniu naszym Klientom w sprawach dotyczących ochrony programów komputerowych (oprogramowania), w tym w szczególności konstruowaniu umów handlowych. Mamy świadomość, że w tych kwestiach najlepsze efekty przynosi bezpośredni kontakt z Klientem i ścisła współpraca w zespole zadaniowym składającym się nie tylko z osób bezpośrednio zaangażowanych w proces sprzedaży usług, ale również inżynierów oprogramowania. W ten sposób oferujemy Klientom możliwość stworzenia umowów o treści dostosowanej do ich potrzeb, uwzględniających stosowaną metodę tworzenia oprogramowania.

Pomagamy również dostosować rozwiązania prawne do wybranej przez Klienta strategii rozwoju. Rozumiemy, że prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie tworzenia i rozwoju oprogramowania wymaga elastycznego podejścia do relacji z potencjalnym nabywcą lub usług. Staramy się jednak, aby efektem naszej pracy było osiągnięcie przez strony porozumienia, a nie jedynie kompromisu, co do zasad współpracy.

Zajmujemy się również aspektami prawnymi ochrony tajemnicy handlowej, opiniując oraz tworząc na rzecz naszych Klientów umowy oraz klauzule dotyczące zachowania poufności (non-disclosure agreement).

Udzielana przez nas pomoc prawna obejmuje również porady odnoszące się do opisanych powyżej zagadnień osadzonych w kontekście międzynarodowego obrotu gospodarczego. Tworzymy i opiniujemy dokumenty w językach angielskim i niemieckim.