Oferta

Oferta radca prawny Mikołów


Forma współpracy

Obsługa prawna świadczona przez zespół Kancelarii zapewnia Klientowi dostęp do specjalistów z różnych dziedzin prawa i gwarantuje wysoką jakość pomocy prawnej oraz możliwość rozwiązywania problemów prawnych Klienta, tak z zakresu prawa cywilnego, handlowego, zamówień publicznych, pracy, budowlanego, jak i innych dziedzin prawa.

Kancelaria stara się dostosowywać zakres oraz formę świadczonej pomocy prawnej do specyfiki działalności Klienta, dlatego też warunki współpracy ustalane są zawsze indywidualnie z każdym Klientem.

W celu kompleksowego rozwiązania problemów prawnych Kancelaria współpracuje z notariuszami, komornikami, rzeczoznawcami majątkowymi, tłumaczami przysięgłymi, brokerami ubezpieczeniowymi oraz doradcami podatkowymi.

Podstawa współpracy.

Umowa cywilnoprawna


Zastępstwo w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego


Pomoc prawna dotycząca czynności notarialnych, obejmująca:


Pomoc prawna w sytuacjach niewymagających skierowania na drogę postępowania sądowego lub administracyjnego


Honorarium.

Wysokość wynagrodzenia ustalona zostanie z Klientem indywidualnie według stawki godzinowej bądź w oparciu o ryczałt miesięczny.