Referencje


„… Powierzane wspólnikom zadania obejmują zagadnienia związane z obsługą procesów inwestycyjnych, prawem spółek handlowych (w tym spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego), prawem cywilnym i prawem pracy. W toku dotychczasowej współpracy, wspólnicy Kancelarii dające się poznać jako osoby rzetelnie realizujące powierzone im zadania. Pragniemy przy tym dodać, iż z radcą prawnym Adrianem Adamskim współpracujemy od czerwca 2006r.”

Prezes Zarządu Wiesław Krochmal
Wiceprezes Zarządu Tomasz Delowski
26 lutego 2009r.
Centrum Projektów Regionalnych „Inwestor” z siedzibą w Katowicach

„Na początku 2011r. Future Processing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu nawiązała współpracę z radcą prawnym Adrianem Adamskim, prowadzącym działalnośc gospodarczą pod firmą: Alfa Kancelaria Radcy Prawnego Adrian Adamski”

W trakcie prowadzonej współpracy zarówno radca prawny Adrian Adamski, jak i jego współpracowniczka aplikantka radcowska Anna Drobik udzielają pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i praw na dobrach niematerialnych. Z uwagi na prowadzony przez Spółkę rodzaj działalności, zakres świadczonej przez Kancelarię pomocy prawnej obejmuje zagadnienia dotyczące branży IT. Ze względu na klientów funkcjonujących poza granicami Polski, bardzo często pojawiają się także kwestie z zakresu prawa międzynarodowego.

W toku dotychczasowej wpółpracy osoby tworzące Kancelarię wykazały się dużym profejsonalizem, zaangażowaniem oraz troską o dobro Spółki.”Wiceprezes Zarządu Anna Pater-Czaja
5 kwietnia 2013r.
Future Processing Sp. z o.o.

„Latem 2004r. nawiązałam współpracę z Adrianem Adamskim wówczas jeszcze aplikantem radcowskim. Współpraca była kontynuowana także po ukończeniu przez ww. aplikacji i uzyskaniu uprawnień radcy prawnego, co miało miejsce we wrześniu 2005r.

W trakcie prowadzonej współpracy radca prawny Adrian Adamski udzielał pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy oraz prawa zamówień publicznych. Pomoc prawna świadczona była zarówno na rzecz osób fizycznych, jak również na rzecz przedsiębiorców, w tym spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

Radca prawny dał się poznać jako osoba kompetentna, rzetelna, skrupulatna, która podchodzi do swoich obowiązków zawodowych z dużym profesjonalizmem.”Radca prawny Mirabella Luszawska
5 kwietnia 2013r.